JAMB Syllabus For Yoruba 2022/2023 | PDF Download

The JAMB syllabus for Yoruba 2022/2023 has been uploaded. The Joint Admission and Matriculation Board made this move to help students prepare for their forthcoming Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME).

JAMB Syllabus For Yoruba

Objectives of JAMB Syllabus For Yoruba

The JAMB syllabus for Yoruba aims to prepare the candidates for the Board’s examination and to test candidates’ understanding, knowledge, and acquisition of the following areas of the subject:

Language

 • Translation
 • Grammar
 • Current Orthography
 • Essay Writing
 • Comprehension
 • Sound System

Yoruba Language Textbooks Recommended by JAMB

 • Awóbùlúyì, O. (1990) Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. II, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (1978) Essentials of Yorùbá Grammar, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Adéwọlé, L. O. et al (2000) Exam Focus – Yorùbá language for WASSCE/ SSCE. Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (2008) Èkọ́ Ìsẹ̀dá-Òrọ̀ Yorùbá, Akure: Montem Paperback.
 • Awóbùlúyì, O. (2013) Èkọ́ Gírámà Èdè Yorùbá, Osogbo: Atman Ltd.
 • Abíọ́dún, Jíbọ́là (1995) Àròkọ àti Aáyan Ògbufọ̀, Lagos: MAJAB Publishers
 • Babalọlá, A. (ed.) (1991) Ìwé Ìmọ́dọ̀tun Yorùbá SSI – SSIII, Longman
 • Bámgbóṣé, A. (1990) Fọnọ́lọ́jì áti Gírámà Yorùbá, Ìbàdàn
 • Bámgbóṣé,O.(ed.) (1984) Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá Vol. 1, Ìbàdàn:UP Plc.
 • Ọdẹ́tókun, Adémọ́lá (et. al) (2005) Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillan
 • Mustapha, O. (ed.) (1991) Èkọ́ – Èdè Yorùbá Titun SSI–SSIII, Yorùbá, Ìbà dàn: UP Plc.
 • Mustapha, O. (ed.) (1988) Èkọ́ – Èdè Yorùbá òde – òní SSI – SSIII, Macmillian
 • Ọyàdèyi, O. (1998) Ìjìnlẹ̀ Fọnọ́lọ́jì áti Gírámà Èdè Yorùbá, Ìbàdàn: Heinemann
 • Owólabí, O, (et al.) (1999) Countdown WASSCE/SSCE. NECO, JME (Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Àṣekágbá Yorùbá) Ìbàdàn: Evans
 • Owólabí, K. (1989) Ìjìnlẹ̀ Ìtúpalẹ̀ Èdè Yorùbá (1) Fónẹ́tíkì àti Fọnọ́lọ́jì, Ìbàdàn: Oníbọnòjé Press

Culture

 • Ero Ati Igbagbo
 • Ayeye
 • Eto Iselu Ati Aabo Ilu
 • Eko Ile
 • Eto Iwosan
 • Ise Abinbi Ati Ounje Ile Yoruba
 • Ere Idaraya
 • Onka Yoruba
 • Eto Isinku Ati Ogun Pinpin

Yoruba Culture Textbooks Recommended by JAMB

 • Ládejé, T. A. et al (1986) Àkójọpọ̀ Ìwádìí Ìjìnlẹ̀ Àṣà Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillian publishers
 • Adéoyè, C. L. (1985) Ìgbàgbọ́ àti Èsi`n Yorùbá, Ìbàdàn: Oníbọnọ̀jẹ́ press
 • Adéoyè, C. L. (1979) Àṣà àti Ìṣe Yorùbá, Ìbàdàn: OUP

Literature

 • Written Literature
 • Oral Literature

Yoruba Literature Textbooks Recommended by JAMB

 • Akojopo Alo Ijapa Apa Kin-in-ni by Adeboye Babalola (University Press Plc,Ibadan).
 • Moremi Ajasoro by Debo Awe (Elyon Publishers, Ilesa).
 • Nitori Owo by Akinwumi Isola (Sumob Publishers, Osogbo).
 • Awon Oriki Orile Metadinlogbon by Adeboye Babalola (Learn African Plc, Lagos).
 • Oro Enu Akewi by Ayomide Akanji (Genius Books Publishers, Ibadan).

PDF Download of JAMB Syllabus For Yoruba 2022/2023

You can now download the JAMB Yoruba syllabus as you prepare for your exams.

Conclusion

The JAMB syllabus for Yoruba is important as it helps you focus on topics to read as you prepare for forthcoming JAMB exams.

You can be assured that 99% of the questions set during the examinations will be obtained from the syllabus.

Ensure you download the syllabus pdf file on the post. Also, share this post with your friends to help them pass exceptionally in their exams.

Follow us on Facebook and Twitter

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hey! Don't Miss This!

Be the first to get the latest scholarship updates to your email.
You have Successfully Subscribed!